به منظور حمایت از نیازمندان صورت گرفت؛Karbala

اعزام بیش از 550 نفر به کربلای معلی/ تداوم سفرهای زیارتی در سال جاری

در راستای حمایت های معنوی موسسه خیریه اباصالح، 550 نفر در سال94 به سفر زیارتی کربلای معلی اعزام شدند.

موسسه خیریه اباصالح با شناسایی نیازمندانی که تا کنون توفیق زیارت حرمین شریفین در کربلای معلی را نداشتند، چندین کاروان زیارتی را به کشور عراق اعزام کرد. این کاروان ها در زمان های مختلف در سال 94 تشکیل و 550 نفر را به این سفر زیارتی اعزام کردند.

خیریه اباصالح همچنین با تأکید بر تداوم این کار خیر، در سال جاری نیز کاروان های زیارتی خود را به منظور تشرف به قبور مطهر ائمه معصومین تشکیل داده و در حال برگزاری این سفرها می باشد.

این موسسه معتقد است رسیدگی به امور نیازمندان تنها در قالب نیازهای مادی نمی باشد و برای همراهی این قشر از جامعه باید به نیازهای معنوی و روحی آنان نیز توجه ویژه شود. طرح سفرهای زیارتی خیریه اباصالح نیز با همین منظور در حال برگزاری می باشد.