ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسه خیریه حضرت اباصالح المهدی شهرری

موسسه خیریه حضرت اباصالح المهدی (عج) شهرری برای خانواده های تحت پوشش خود، فرصت های شغلی ایجاد می نماید.

این کارمعمولا با فرآیند معرفی فرد به افراد و خیرین کارآفرین، به کارگیری افراد در کوره های آجرپزی و … صورت می پذیرد.