برگزاری مراسم در اعیاد ویژه :
یکی دیگر از فعالیت های فرهنگی موسسه برگزاری مراسم در مناسبت هایی همچون اعیاد شعبانیه و غدیر خم می باشد. دانش آموزان در گروه های سنی متفاوت به اجرای سرود و تئاتر در این مراسمات می پردازند.