خدمات

ایجاد فرصت های شغلی توسط خیریه حضرت اباصالح المهدی

ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسه خیریه حضرت اباصالح المهدی شهرری موسسه خیریه حضرت اباصالح المهدی (عج) شهرری برای خانواده های تحت پوشش خود، فرصت های شغلی ایجاد می [...]

توزیع سبد کالا توسط موسسه خیریه اباصالح المهدی شهرری

توزیع سبد کالا توسط موسسه خیریه اباصالح المهدی شهرری موسسه خیریه حضرت اباصالح الهمدی (عج) شهرری به مناسبت های مختلف سبد کالا شامل انواع حبوبات، برنج، ماکارونی، تن ماهی، قند، [...]

اطعام نیازمندان توسط خیریه اباصالح المهدی

اطعام نیازمندان توسط خیریه اباصالح المهدی خیریه حضرت اباصالح المهدی (عج) شهرری هر هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه ۵۰۰۰ پرس غذا در آشپزخانه موسسه طبخ  و بین خانواده ها [...]

کلاس های همسر داری، مشاوره و اخلاق در خیریه اباصالح المهدی

کلاس های همسر داری، مشاوره و اخلاق موسسه خیریه اباصالح المهدی شهرری موسسه خیریه اباصالح المهدی شهرری در حدود ۲ سال است که کلاس های همسرداری، مشاوره و اخلاق [...]

خدمات فرهنگی آموزشی خیریه اباصالح المهدی شهرری

خدمات فرهنگی آموزشی خیریه اباصالح المهدی شهرری خیریه اباصالح الهمدی شهرری پس از استعدادیابی در میان فرزندان خانواده های تحت پوشش کلاس های لازم را برای آنان برگزار می [...]