برای اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی خود می توانید از طریق لینک های زیر اقدام نمائید و یا با همکاران ما در خیریه تماس حاصل نمائید.

به یاد داشته باشید که مهمترین موضوع مشارکت در کمک به همنوعان است و اجر کمک های اهدایی هرچقدر هم که کم باشد، در نزد خداوند متعال محفوظ و ماجور است

عنوان باکس برجسته

برای اهدای کمک های نقدی خود از طریق لینک زیر اقدام نمائید و یا از شماره حساب /..... و یا شماره تلفن های .... استفاده نمائید

بقیه محتوای باکس برجسته

خیریه اباصالح المهدی شهرری (عج)