خیریه اباصالح المهدی همچون گذشته در کنار دریافت کمک های نقدی شما خیرین گرامی، پذیرای کمک های غیرنقدی شما در قالب کالاهای اهدایی خواهد بود.

این مجموعه جهت رفاه حال خیرین گرامی، فرآیند دریافت کالاهای غیرنقدی را از بستر سایت فراهم نموده است. در این فرآیند خیرین گرامی می توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه و درخواست ارسال کالا به خیریه اقدام نمایند.

در این حالت با ثبت آدرس و ساعت مورد نظر جهت تحویل کالا، پیک رایگان جهت دریافت کمک های غیرنقدی شما مراجعه خواهد نمود.

جهت ثبت درخواست و مشاهده وضعیت کمک های ارسالی اینجا را کلیک کنید