کودکی که آرزوی خانه ای گرم دارد، نقاشی مادرش را کشیده که در سرمای زمستان پتو روی او می اندازد…

با توجه به اینکه نیاز به “بخاری، پتو و لباس گرم” در بین خانواده های تحت پوشش خیریه اباصالح رفع نشده، امیدواریم همچون همیشه، با یاری شما خیرین گرامی بتوانیم گرمای مهربانی را به این عزیزان هدیه دهیم.

روش های مشارکت:
#اهدای_بخاری (نو یا مستعمل)
#اهدای_پتو (نو یا مستعمل)
#اهدای_لباس (ترجیحا نو)
پرداخت نقدی (به میزان دلخواه)

حداقل مشارکت: ارسال این پیام به چند نفر از عزیزانی که خود یا اطرافیان آن ها توانایی کمک به این موضوع را دارند.

تلفن: 64 – 55961060
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۰۱۰۳

کانال تلگرام