462_741محفل انس “سی شب با قرآن” در خیریه اباصالح المهدی (عج)

مجلس ختم قرآن کریم با عنوان “سی شب با قرآن” با حضور اقشار مختلف مردم در موسسه خیریه حضرت اباصالح المهدی (عج) شهرری برگزار شد.

موسسه خیریه اباصالح المهدی (عج) در راستای سنت پسندیده ختم قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و آشنایی قلوب مومنین با این گنج الهی، امکانی را فراهم نمود تا مومنین و همه اقشار مردم از این فرصت بهره مند شوند.

این برنامه از شب اول ماه مبارک رمضان آغاز و تا آخرین شب ماه مبارک ادامه یافت. این برنامه معنوی هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف افطار در محل موسسه خیریه اباصالح برگزار گردید.

اجتماع معنوی خانواده ها، آشنایی نوجوانان با کلام نورانی قرآن و ایجاد اطمینان قلبی به خداوند متعال از اهداف اصلی بود که در این برنامه دنبال شد.

شایان ذکر است فعالیت های متنوع فرهنگی موسسه خیریه اباصالح در طول سال و در مناسبت های مختلف و با حضر اقشار مردم برگزار می گردد.