روزهای پایانی سال گذشته با کمک خیرین نیکوکار برای نیازمندان رنگ و بوی دیگری داشت. در هفته های منتهی به سال جدید بود که به مدد الهی تعداد 7000 بسته پوشاک در میان نیازمندان توزیع شد.

این بسته های البسه که در میان نیازمندان منطقه جنوب تهران و ری توزیع شد، توانست نیاز مستمندان را در زمینه لباس شب عید از کفش و شلوار تا پیراهن و کاپشن تامین نماید.

البسه توزیع شده در گروه های زنانه و مردانه میان نیازمندان تقسیم شده و مقارن با سال نو شادی را به خانه دل مستمندان آورد. شادی که خیرین خداجو با دست های مهربان خود آن را پرورش دادند.

در روزهای پیش رو و حلول سال جدید خیریه اباصالح المهدی (عج) شهرری در حال آماده سازی بسته های البسه مستمندان است.

خیرین گرامی می توانند چون سالیان گذشته در این طرح خداپسندانه مشارکت نموده و با ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی خود به خیریه اباصالح المهدی (عج) ما را در این امرخیر مساعدت نمایند.