4621559

توزیع 2850 سبد ارزاق توسط خیریه اباصالح المهدی (عج)

موسسه خیریه حضرت اباصالح المهدی (عج) شهرری به منظور تأمین معیشت خانواده های نیازمند، 2850 سبد ارزاق شامل مواد غذایی و مایحتاج روزانه بین آنان توزیع کرد.

در این طرح، خانواده های تحت پوشش، خانواده سادات و همچنین نیازمندان مورد حمایت قرار گرفتند.

سبدهای ارزاق به صورت دوره ای و با درنظر گرفتن احتیاجات ضروری اعم از مواد غذایی و دیگر اقلام، تهیه گردید تا به صورت هدفمند بتواند مورد استفاده خانواده ها قرار گیرد.

خانواده های مورد هدف در این طرح، توسط موسسه شناسایی و سپس سبد ارزاق بنا به ضرورت و وضعیت معیشت، بین ایشان توزیع گردید.

تأمین معیشت و حفظ سلامت غذایی خانواده های نیازمندان از عمده اهداف موسسه خیریه اباصالح می باشد.