خیریه اباصالح المهدی شهرری

بیش از 300 زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده برگشتند

با تلاش های موسسه خیریه اباصالح و حمایت های خیرین و معتمدین، بیش از 300 زندانی جرایم غیر عمد آزاد شدند و به آغوش خانواده خود برگشتند.

همه افراد آزاد شده، بدون سابقه کیفری و انجام اعمال مجرمانه بودند که با شناسایی آنها و اطلاع از پرونده قضایی، روند جلب رضایت و آزادی آنها آغاز گردید. عدم توانایی در پرداخت مهریه، تصادفات غیر عمد منجر به دیه، دیون مالی و سایر موارد مشابه عمده دلیل حبس این افراد بود.

موسسه خیریه اباصالح علاوه بر پرداخت دیون مالی زندانیان از طریق مذاکرات مختلف و با حضور معتمدین محلی و مشارکت مسئولان قضایی  موفق به اخذ رضایت و تخفیف خواسته شاکیان این پرونده ها شدند که در نهایت این تلاش ها، 300 نفر زندانی و سرپرست خانوار به آغوش گرم خانواده های خود برگشتند.

موسسه در نظر دارد تا با رفع مشکلات سرپرست خانوارها و یاری رساندن به افرادی که ناخواسته درگیر مشکلات مالی و قضایی شده اند، انسجام کانون خانواده را حفظ نماید و از ورود خانواده ها به چالش های اجتماعی پیشگیری نماید. همکاری موسسه خیریه اباصالح با نهادهای ذیربط از جمله ستاد دیه کشور نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است تا با همیاری مردمی و نهادهای مسئول، بتوان گامی محکم در این راه برداشت.

خیریه اباصالح آماده همکاری با خیرین و نیکوکاران گرامی در جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کمک به خانواده های نیازمندان می باشد تا با این عمل خیر، جامعه ای سالم و به دور از هرگونه نگرانی اجتماعی را بسازیم.