maskan

با خرید 100 واحد مسکونی؛حاشیه نشین ها در منازل مناسب ساکن شدند

موسسه خیریه اباصالح با مساعدت خیرین 100 واحد مسکونی را خریداری کرد تا حاشیه نشین ها و نیازمندان در منازل مناسب تر ساکن شوند.

در طرح اسکان نیازمندان، خانوارهایی که تا پیش از این در موقعیت های نامناسب و غیر استاندارد زندگی می کردند شناسایی و در منازل خریداری شده موسسه مستقر شدند.

خیریه اباصالح تا قبل از این منازلی را به صورت اجاره در اختیار گرفته بود تا با توجه به اولویت های در نظر گرفته شده به نیازمندان واگذار شود که هم اکنون با خریداری این واحدها، سکونت نیازمندان با سهولت و وسعت بیشتری اجرا می شود.

موسسه در نظر دارد تا با مشارکت هموطنان نیکوکار و خیرین ارجمند، منازل مسکونی مناسب را برای استقرار خانوارهای نیازمند و بی بضاعت واگذار کند. خیراندیشان می توانند با تماس با موسسه در خصوص نحوه مشارکت اطلاعات لازم را کسب نمایند.