چه چیز بالاتر از انفاق در راه خدا و در ماه خدا…
همچون سالیان گذشته، امسال نیز همگام خیرین، دستگیر نیازمندان بودیم…
در طرح انفاق رمضانی موسسه خیریه اباصالح المهدی به مدد اهل بیت و یاری شما خیرین گرامی، اینبار 4 هزار خانواده تحت پوشش توزیع بسته های ارزاق(غلات، گوشت، حبوبات و…) قرار گرفتند.
در کنار این بسته ها نیز هرروز تعداد 5هزار بسته غذای گرم به همراه افطاری میان این عزیزان توزیع گردید.
خیریه اباصالح المهدی در کنار خانواده های کم بضاعت، قدردان خیرین گرامی است و احیای این سیره ی ائمه اطهار را در دستگیری نیازمندان ارج می نهد.